Release Notes D2000 Server 11.2.57.u1 (Sk)

Vylepšenia a opravy chýb vo verzii D2000 V11.2.57.u1 (build 01)

**************** Improvements ****************

D2D-4389 GRED, HELP
Úprava záložky okna pripájania objektov pre pripojenie viacero objektov
Objekty umožňujúce pripojenia viacero objektov dostali novú prehľadnejšiu záložku pre pripojenie objektov zobrazujúcu použité pripojenia.

D2D-4382 DBM
Podpora databázy Informix
V procese DbManager boli podporené špecifiká databázy Informix. Bez podpory nefungoval štandardný prístup k tabuľke ani test na objekt typu Tabuľka.

D2D-4396 DBM
Rozšírenie tell príkazov SET_WATCHDOG a SET_WATCHDOG_QUEUE o klauzulu NONTRANS
Tell príkazy SET_WATCHDOG a SET_WATCHDOG_QUEUE boli rozšírené o klauzulu NONTRANS. V prípade zadania tejto klauzuly sa nesledujú transakčné spojenia. Toto umožňuje zamerať sa pri sledovaní dlhotrvajúcich operácií na netransakčné operácie, ktoré potenciálne spôsobujú spomalenie iných netransakčných operácií (využívajúcich to isté databázové spojenie). V prípade transakčných operácií sa používajú dedikované databázové spojenia a spomalenie je iba kolaterálne (spôsobené zdieľanými prostriedkami ako sú diskové I/O alebo CPU).

D2D-4447 HI
Rozšírenie navigácie na časovej osi v grafe
Rozšírenie navigácie na časovej osi v grafe o možnosť zväčšenia časového úseku zobrazovaných dát o veľkosť úseku daného počiatočným otvorením grafu, voľbou úseku nového intervalu dát alebo zvolenou lupou v dátach.

********************* Bugs *********************

D2D-4381 KOM
Oprava pádu KOM procesu pri použití Generic User Protokolu
Bola opravená chyba v Generic User Protokole, ktorá spôsobovala pád KOM procesu, ktorý tento protokol používal, pokiaľ sa intenzívne zapisovalo do výstupných meraných bodov. Ak došlo k časovému hazardu a zápisu do meraného bodu, keď ešte stanica nebola inicializovaná, spôsobilo to pád KOM procesu

D2D-4388
Nesprávne meno systémovej konštanty @OTYPE_STRUCTDEF v dokumentácii
V dokumentácii bola konštanta OTYPE_STRUCTDEF popísaná pod menom OTYPE_STRUCT.

D2D-4639 GRED, HI
Neskrolovanie windows prvkov v schéme
Oprava straty posunov windows prvkov pri posune výrezu schémy. Chyba je od 2.8.2018

D2D-5062 JAVA
java SD deleteRow (m.1178_1_R)
Oprava volaní D2SD.deleteRow(int) a D2SD.deleteRows(int, int) - nekorektné zmazanie dvojnásobného počtu riadkov

Your message was successfully sent.

Thank you for submitting the form.

Image Description

Your message was successfully sent.

Thank you for submitting the form.

Image Description

Your message was successfully sent.

Thank you for submitting the form.

Image Description